Kontakt

Email projektu
mpotęga@robisz.to

Stowarzyszenie Robisz.to e-mail:
kontakt@robisz.to
Siedziba główna w Warszawie:
ul. Twarda 14/1600-105 Warszawa
Adres Rejestrowy:
ul. Oficerska 1681-548 Gdynia
NIP: 5833215460
KRS: 0000637354
Regon: 36543512300000
Robiszto

Robiszto