Matematyka w Projektowaniu 3D

Krótkie objaśnienie o czym jest ten projekt!

Głównym założeniem projektu jest stworzenie cyklu filmów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na juz prowadzonym i docenianym kanale Zamodelowani.

Cykl skierowany jest do uczniów klas IV-VI. Uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego z matematyki poruszone zostaną takie zagadnienia jak rozpoznawanie figur geometrycznych, brył i ich własności. Całość będzie opierała się o wykorzystanie darmowego webowego programu Autodesk TinkerCad, w którym możliwa jest praca na obiektach trójwymiarowych. Oprócz poznania własności figur geometrycznych, uczniowie zapoznają się z wieloma funkcjami i narzędziami wbudowanymi w program. Pomoże im to w zrozumieniu problemów inżynierskich, jakie pojawiają się podczas projektowania własnych obiektów lub przedmiotów.

Filmy opracowane i przygotowane zostaną w formie umożliwiającej korzystanie z nich podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych w szkole. Każdy odcinek przedstawiać będzie konkretne zagadnienie wraz z zadaniami praktycznymi, do samodzielnego wykonania. W trakcie każdego z filmów prowadzący przedstawią odpowiedzi i rozwiązania dla ww. zadań praktycznych. Dodatkowe ćwiczenia zaprezentowane w filmie, rodzice wraz z dziećmi będą mogli wspólnie rozwiązać korzystając z omówionych funkcji programów. Odpowiedziami,  pomysłami i efektami pracy z programem można będzie dzielić się na dedykowanym do projektu blogu. Pod koniec trwania projektu zorganizowany zostanie konkurs, w którym za zadanie będzie przygotowanie modelu 3d . Najlepsze z nich zostaną wydrukowany na drukarce 3d i trafi do autora.

Z tak przygotowanych materiałów edukacyjnych będą mogli korzystać nie tylko bezpośredni odbiorcy projektu, ale i również uczniowie w kolejnych latach edukacji szkół podstawowych. Filmy mają za zadanie uatrakcyjnić zdobywanie wiedzy matematycznej w praktyce, wykorzystując nowe cyfrowe narzędzia w procesie nauczania.

Grantodawcą jest mBank, więcej informacji o samym projekcie można znaleźć pod adresem:

mPotęga - matematyczny program grantowy dla uczniów i nauczycieli
Od lat wspieramy naukę matematyki poprzez program mPotęga. Dowiedz się na czym polega program mPotęga, kto może wciąć w nim udział i poznaj laureatów VI edycji.

Partnerem merytorycznym Projektu jest Katalyst Engineering.

Edukacja STEAM, inżynieria dla dzieci, druk 3D
Modułowy program - edukacja STEAM. Inżynieria dla dzieci pozwala uczniom zintegrować wiedzę z różnych przedmiotów. Elementami programu są szkolenia dla nauczycieli, zestawy inżynieryjne, scenariusze lekcji, druk 3D.

Partnerem Projektu jest Miasta Stołecznego Warszawy.

Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy

Robiszto

Robiszto